Công Nghệ

đổi mới công nghệ
Vượt quá thách thức tự nhiên bằng đổi mới công nghệ

Đây cũng chính là câu chuyện mà hội thảo “Nông nghiệp Israel – Vượt qua thách thức tự nhiên bằng đổi mới công nghệ” do Đại sứ quán Israel chủ trì, muốn kể với nông dân và các doanh nghiệp Việt tại triển lãm Growtech 2017 . Hội thảo “Nông nghiệp Israel vượt qua thách […]