Kinh Doanh

Giảm tỷ trọng dùng tiền mặt xuống dưới 10%

Giảm tỷ trọng dùng tiền mặt xuống dưới 10% Tại một số quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan…, hiện tỷ trọng dùng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở khoảng từ 11 – 17%, VN là 11,45%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các nước châu Âu thấp hơn […]

moi-truong-kinh-doanh-tang-14-bac-nhung-doanh-nghiep-van-gap-kho-khan
Môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn

Theo báo cáo về môi trường kinh doanh toàn cầu (Doing Business 2018), mà Ngân hàng Thế giới vừa công bố, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc từ 82 lên 68. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, hoạt động của doanh nghiệp vẫn […]