Tin Tức Năng Lượng

lam-nao-de-phat-trien-cac-nguon-nang-luong-sach
Làm thế nào để phát triển các nguồn năng lượng sạch

Theo Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cần có chủ trương chế tạo thiết bị cho năng lượng tái tạo để khuyến khích lĩnh vực này phát triển. Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi chia sẻ hướng phát triển nguồn năng lượng sạch trong các năm tới. – Trong […]

dự án năng lượng
Hơn 50% dự án năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á không có khả năng thanh toán

Khả năng vượt qua sự phụ thuộc vào các phương pháp sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch của các quốc gia Đông Nam Á được đánh giá cao nhưng nó chỉ hiện diện khi ngành năng lượng tái tạo có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa. Năng lượng gió […]